DSC09855.jpg

sioeau

DSC09855.jpg

sioeau

Gweler isod y perfformiadau sydd ar gael i'w bwcio nawr ynghyd â manylion hen sioeau a fy ngwaith cyfarwyddo a dramatwrgi ar gyfer storïwyr. Mae'r bedair sioe gyntaf yn gynhyrchiadau gydag artistiaid eraill a sioeau un dyn yw'r ddwy arall. Cliciwch ar y ffotos am ragor o wybodaeth am bob sioe.

sioau cyfredol

sioe newydd sbon!

Addasiad y 4edd Gainc gan y criw a greodd Hunting the Giant's Daughter.

dal i fynd!

Sioe arobryn ar daith ers 2011.

hud, lledrith a thrais

Stori hudolus ac ysgytwol o'r Mabinogi sydd yn plymio yn ddwfn i mewn i dirwedd Cymru a thirwedd yr enaid.

gwaed a chwant

Addasiad bywiog cerdd hir Shakespeare The Rape of Lucrece sydd yn cyfuno geiriau Shakespeare, chwedleua a cherddoriaeth fyw.

iâr ar yr heol

Mae arian ar y brenin i'r iâr. Sut mae cael ei harian nôl heb gael ei bwyta gan ei chyd-deithwyr y cadno a'r blaidd?

gwylltineb y gwyll

Stori werin o Lydaw sy'n plethu merched sydd eisiau gwisgo fel dynion, dyn mawr blewog, llithiad brenhinol a diweddglo ffrwydrol.


hen sioeau

arbrawf Cymru a Ffrainc

Crëwyd straeon Peredur a Perceval mewn dau le gwahanol a dyma nhw'n cwrdd o'r diwedd. Cyd-gynhyrchiad gyda Tu Hwnt i'r Ffin/Beyond the Border a La Maison du Conte

Sgidiau! Sanau!

Felly y dechreuodd pob stori'r Sipsiwn Cymreig/Teulu Abram Wood. Dyma'r un hiraf oll a adroddwyd gan John Roberts (dyna lun ohono a'i delyn ar y chwith) Comisiynwyd gan Theatr Clwyd.

y chwedl ar lwyfan

cyfarwyddo a dramatwrgi

Gweithiais i fel cyfarwyddwr theatr cyn i mi droi yn storïwr gan ennill Gwobr Gyfarwyddo’r Ymddiriedolaeth Rose Bruford. Ym maes y chwedl ryw wedi cyfarwyddo, The Hero Light gan Dominic Kelly ac wedi gweithio gyda storïwyr eraill fel Jo Blake Cave, Phil Okwedy a thîm creadigol Fire in the North Sky. Os hoffech chi ragor o wybodaeth cliciwch yma neu ddanfon e-bost.