branwen cym

38456422652_57207e104c_o.jpg

branwen

chwedl a chân

Clasur o chwedl o'r Mabinogi sydd â pherthynas agos â thirwedd byw Cymru a'i phobl. Y mae ynddi drawsffurffiadau, hud a lledrith, cymeiriadau eithafol, gwylltineb a hiraeth. Mae ffurf y stori yn herio confensiynau naratif llinellol ac yn ymestyn yn ddwfn y tu hwnt i resymeg arferol i fyd y freuddwyd a'r symbol sydd yn siarad yn huawdl â chynulleidfaoedd heddiw. Perfformir fersiwn hwn y stori gyda'r gantores a chyfansoddwraig  Pauline Down ac fe welwyd gyntaf ar lwyfan yr ŵyl chwedleua Festival at the Edge yn 2017 ac wedyn yng nghastell Harlech, lle mae rannau pwysic y stori yn digwydd,  gyda'r ŵyl  Tu Hwnt i'r Ffin.

Mae'r sioe yn syml iawn ac yn addas i wyliau, clybiau chwedleua, teithio ar raddfa fechan a chyngherddau tŷ ac ar gael mewn fersiynau Saesneg, Cymraeg a dwyieithog. Mae'r caneuon i gyd yn y Gymraeg.

Mae Michael a Pauline yn perfformio yn rheolaidd fel y deuawd Adlais ac yn arwain gweithdai chwedleua a llais a chwedleua a rhythm i storïwyr

 

Michael Harvey and Pauline Down with the sublime ‘Branwen’. Quality storytelling and song with heart, power and charm...Such a wonderful telling of Branwen... loved Michael drawing the map of the Welsh Coast with that stick, as ever he the made the land sing in the story (and Pauline sang its soul). Branwen was truly magical. Thank-you Michael and Pauline. Just a masterclass in using music to bring out the depth of feeling behind the words. Skilful and poignant.
— audience responses to premiere at Festival at the Edge