amdana i

_DSC6410.jpg

amdana i

Rwy'n adrodd straeon traddodiadol o bedwar ban byd i bob oedran. Straeon o Gymru a gwledydd Celtaidd eraill yw fy neunydd craidd ond, yn y bôn, rwy'n adrodd unrhyw stori sydd yn rhoi ysfa i'w hadrodd.

Rwy'n gweithio gyda grwpiau cymunedol, mewn theatrau, tafarndai, ysgolion, gwyliau, llyfrgelloedd, neuaddau pentref, orielau ac amgueddfeydd. Weithiau rwy'n perfformio ar fy mhen fy hun ac weithiau mewn cydweithrediad gydag artistiaid eraill a chwmnïau cynhyrchu. Rwy'n hyfforddi storïwyr profiadol a darpar storïwyr ac yn helpu athrawon i ddefnyddio chwedleua fel arf hyblyg a grymus er mwyn hybu llythrennedd a Chymraeg fel ail iaith.

Yng Nghymru mae rhan fwyaf fy ngwaith ond rwy'n gweithio tramor hefyd - yn bennaf yn Ewrop, gwledydd America a'r Dwyrain Pell. Mae nifer o brosiectau ar y gweill sydd yn gydgynhyrchiadau blaengar gyda chyrff ac artistiaid y wlad hon ac y tu hwnt ar gyfer ystod eang o gynulleidfaoedd.

Michael Harvey - gweithdy yn Nhwrci

Rwy wrth fy modd gyda'r agosatrwydd sydd yn elfen annatod chwedleua a'r ffaith bod bob math o gynulleidfa yn dod o hyd i gysylltiadau rhyngddynt a'r deunydd mewn ffordd hygyrch a dwfn. Rwy am arbrofi gyda'r hyn sydd yn bosibl gyda chwedl ar lwyfan ac wedi cael fy nghomisiynu i greu gwaith arbrofol newydd ar gyfer gwyliau a theatrau blaengar. Enillais Wobr Cymru Creadigol yn 2011.

Mae croeso i chi bori trwy'r wefan gan ddefnyddio'r botwm 'cynnwys' ar dop pob tudalen neu'r rhai cyfryngau cymdeithasol ar y gwaelod. Mae croeso i chi e-bostio os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth.

Cliciwch yma i ddarllen gwybodaeth am gyrsiau chwedleua yr haf.