uncaged cym

Scan 2.jpg

uncaged

a story from the wild

Yn 1871 roedd y casglwr chwedlau gwerin o fri François-Marie Luzel ar daith yn Llydaw ac un diwrnod cyrrhaeddodd pentre o'r enw Plouaret a chyn hir roedd e'n gwrando ar Guillaume Garandel. Er ei fod e wedi clywed bob math o stori ar ei anturiaethau yn Llydaw rwy'n siwr bod dim byd wedi'i baratoi ar gyfer y chwedl hon - menwyod yng ngwisg dynion, camymddygiad rhywiol gan fenhines, dyn mawr gwyllt blewog a diweddlgo ffrwydrol (yn llythrennol!).

Perfformiwyd yn Saesneg hyd yn hyn ond os oes eisiau fersiwn Cymraeg mae dim ond eisau gofyn.

...in that hour, it felt as though we travelled leagues, into a different and strange world...He knows how to be theatrical, and in parts you could sense the poetry bursting out. But his way was chattier, jokier. And as he wove us a tale of royalty and wildness, he couldn’t stop the humour bubbling to the surface. There was a lively crowd in, more than ready to join in when invited, and sometimes when not. “Hurrah!”, someone cried when the hero appeared - and when, just as the giant’s head was cut off, there was a thud just behind me - well, the whole place burst out laughing. “You don’t know how long it took to rehearse that!” as he laughed too...Ah, this was excellent - I spent the night transfixed.
— Caroline Lynch

Darllenwch weddill adolygiad Caroline yma.

 

 

uncaged.png