arweinyddiaeth

DSC06063.jpg

arweinyddiaeth

Y mae creadigrwydd ymarferol wrth wraidd yr hyfforddiant rwy'n ei gynnig i sefydliadau, cwmnïau a chyrff eraill.

Rwy'n cymryd y dulliau, agweddau a strategaethau creadigrwydd ymarferol a'u defnyddio yng nghyd-destun y gweithle er mwyn dod o hyd i ffyrdd newydd o wynebu heriau go iawn eich tîm. Rwy'n cynnig sesiynau hyfforddiant ar sgiliau cyflwyniadau sydd yn tynnu ar sgiliau cudd y storïwr.

Rwyf yn aelod cysylltiol o Narrative Leadership Associates ac wedi gweithio gyda nifer helaeth of sefydliadau yn y sectorau cyhoeddus, addysg, preifat ac iechyd.

Rwy wedi gweithio gyda'r Ganolfan Fusnes Saïd ym Mhrifysgol Rhydychen, Exeter Leadership Consulting, Biomet Merch, Arts & Business, Christie Tyler, awdurdodau lleol, a llawer eraill. Ebostiwch i gael gwybod rhagor.

“a really enjoyable day… I saw skills (in my colleagues) that I had never seen before…the team building went very well...I was surprised to see what other people can do when they need to…It highlighted for me that we could do things which are out of the ordinary…I learned more about colleagues than I had ever done before…We all bonded with one another and can speak face to face with one another…This team has been together for 2/3 years (some a lot longer) and this must have been the first day we actually got together and COMMUNICATED…The more we talk about the training day, and what we have done, the more we realise we’ve learnt…We have been involved in an important project recently, the deadline for which was last week. I really believe that the training day helped us meet that deadline…The lesson is one of empowerment . If the team is empowered to take decisions, it does work. That is what we had on the day.”

— adborth o fynychwyr hyffordiant