jac a'r afalau aur

Jac and the golden Apples 117.jpg

jac a'r afalau aur

Y mae tri mab a brenin yn gadael y castell er mwyn dod o hyd i'r afalau aur hudol - yr unig foddion allai wella eu tad sydd ar ei wely angau. Dilynwn ni'r llanc ifancaf ac yn cwrdd ag anifeiliaid sydd yn gallu siarad, tywysoges hardd a dewr, a chyn y diwedd bydd hyd yn oed cyfle i ddawnsio gyda'r sipsiwn yn y coed a dathlu gyda Theulu Abram Wood. Y mae Jac yn mynd ar gyfres o anturiaethau ond, heb wybod iddo, mae'r perygl mwyaf yn agosach na'r disgwyl!

Chwedleua hudolus, cerddoriaeth cyfareddol, diweddglo hapus a llond pen o atgofion i chi fynd adref â nhw i'w rhannu.

Stori a gasglwyd gan Francis Hindes Groome oddi wrth John Roberts yw sail y sioe hon. Brodor o Drenewydd oedd John Roberts a chwedleuwr a thelynor Romani o fri. Comisiynwyd y sioe gan Theatr Clwyd a pherfformiwyd gyda Gwenllian Rhys. Dyfeisiwyd gydag a chyfarwyddwyd gan Paula Crutchlow gyda gwaith cyfarwyddo ychwanegol gan Tim Baker. Perfformiwyd yn y Gymraeg a Saesneg ar gyfer plant Bl. 1 a 2 a'u hathrawon. Perfformiwyd y sioe mewn pabell wedi'i goleuo oddi allan. Cyrhaeddodd y gynulleidfa trwy dwnnel o ddeunydd tywyll a goleuadau bach i greu profiad wirioneddol hudolus.


...a truly fantastic performance which captivated both the children and the teachers from start to finish...mwynhaodd y disgyblion y perfformiad yn fawr...Theatre Clwyd performance at its best...Profiad theatraidd hyfryd - mwy plis...Beautifully designed...pitched at the right level...ardderchog...an invaluable experience which staff and children have loved...Braf iawn yw cael cyfle i ddod i gynhyrchiad Cymraeg o safon...Brilliant!!...will be back next time...Y disgyblion wedi mwynhau’r sioe yn arw...
— post performance teacher feedback