angerona cym

DSC_4608.jpg

angerona

enw dirgel Rhufain

angerona flyer 480x672.jpg

Fersiwn beiddgar The Rape of Lucrece gan Shakespeare

Roedd y Rhufeiniaid yn arfer cadw delw un o'u duwiesau henaf a mwyaf dirgel mewn cilfach arbennig yn Nheml Pleser. Y dduwies Angerona oedd hon a hi oedd duwies y tristwch a distawrwydd sy wedi nodi bywydau merched sy wedi dioddef camdriniaeth ers Oes yr Hen Rufain a chynt.

Hanes Lucretia yw hon - hanes menyw a dorrodd y distawrwydd hwnnw. Ailadroddwyd y stori hon droeon gan awduron yr hen fyd, gan gynnwys Lifi ac Ofid, ac wedyn ymledodd trwy Ewrop cyn cael ei haddasu gan Shakespeare, meistr angerdd, gwaed a chomedi tywyll. Y mae'r addasiad  beiddgar hwn yn cyfuno y gorau o chwedleua cyfoes gyda geiriau Shakespeare ac arddulliau theatraidd a gweledol.

Y mae Paola Balbi a Michael Harvey yn storïwyr ac arweinwyr hyfforddiant  blaengar yn yr adfywiad cyfoes chwedleua yn Ewrop. Deilliodd y cynhyrchiad hwn o dair blynedd o waith arbrofol a sgwrsio dros nifer o brosiectau rhyngwladol

Mae'r perfformiad ar gael fel sioe awr o hyd gyda cherddoriaeth fyw gan Davide Bardi gyda'r opsiynau o weithdai ymarferol  a rhai sydd yn delio a'r materion a godir gan y sioe.

 

mae'r sioe hon ar gael yn saesneg   cliciwch yma am wybodaeth dechnegol

Roedd perfformiad Angerona nos Sadwrn diwethaf yn anhygoel. Roedd y ddau ohonom wedi syfrdanu gan y perfformwyr a’r ffordd wnaethon nhw dal ein sylw’r noson honno. Rwy mor hapus ein bod ni wedi cael y cyfle i weld y perfformiad yn y Glôb Byw. - rhoddodd y ffaglau a’r gerddoriaeth cyn i ni fynd i mewn i’r theatr ar gyfer rhan olaf y noson awyrgylch arbennig.
— adborth y gynulleidfa i berfformiad o Angerona yn y Glôb Byw