angerona cym

DSC_4608.jpg

angerona

enw dirgel Rhufain

angerona flyer 480x672.jpg

Fersiwn beiddgar The Rape of Lucrece gan Shakespeare

Roedd y Rhufeiniaid yn arfer cadw delw un o'u duwiesau henaf a mwyaf dirgel mewn cilfach arbennig yn Nheml Pleser. Y dduwies Angerona oedd hon a hi oedd duwies y tristwch a distawrwydd sy wedi nodi bywydau merched sy wedi dioddef camdriniaeth ers Oes yr Hen Rufain a chynt.

Hanes Lucretia yw hon - hanes menwy a dorodd y distawrydd hwnnw. Ailadroddwyd y stori hon droeon gan awduron yr hen fyd, gan gynnwys Lifi ac Ofid, ac wedyn ymledodd trwy Ewrop cyn cael ei haddasu gan Shakespeare, meistr angerdd, gwaed a chomedi tywyll. Y mae'r addasiad  beiddgar hwn yn cyfuno y gorau o chwedleua cyfoes gyda geiriau Shakespeare ac arddulliau theatraidd a gweleldol.

Y mae Paola Balbi a Michael Harvey yn stor├»wyr ac arweinwyr hyfforddiant  blaengar yn yr adfywiad cyfoes chwedleua yn Ewrop. Deilliodd y cynhyrchiad hwn o dair blynedd o waith arbrofol a sgwrsio dros nifer o brosiectau rhyngwladol

Mae'r perfformiad ar gael fel sioe awr o hyd gyda cherddoriaeth fyw gan Davide Bardi gyda'r opsiynau o weithdai ymarferol  a rhai sydd yn delio a'r materion a godir gan y sioe.

 

mae'r sioe hon ar gael yn saesneg   cliciwch yma am wybodaeth dechnegol

The telling of The Rape of Lucrece last Saturday was incredible. We were both in awe at the performers and how they commanded our attention that night. I am so pleased we got to experience the Willow Globe too that evening - the torches and music before we entered for the final part of the show was so atmospheric...
— audience response, Willow Globe performance of Angerona