hyfforddiant ar lein

DSC04939.jpg

hyfforddiant ar lein

Bydd hyfforddiant ar lein ar gael nes ymlaen yn y flwyddyn. Y mae'r sesiynau skype hyn ar gyfer y rhai sy ddim yn gallu cyrraedd fy ngweithdai arferol a bydd pob cyfres o weithdai unigol wedi'i chynllunio yn ôl anghenion ac uchelgais yr unigolyn. Bydd eisiau prosiect penodol i weithio arno a bydd y sesiynau yn para am awr yr un gyda chwarter awr am ddim ar ddechrau'r sesiwn cyntaf i ni gael nabod ein gilydd a dechrau ffurfio cynllun creadigol a fydd yn gweithio i chi. Danfonaf grynodeb o fy sylwadau yn ogystal ag unrhyw sylwadau eraill ac awgrymiadau ar gyfer yr hyn y gallwch weithio arni ar ôl pob sesiwn. Ymunwch a fy rhestr bostio os ydych chi eisiau cael gwybod pryd bydd dyddiadau ar gael.