cyfarwyddo a dramatwrgi

DSC03580.jpg

cyfarwyddo

rhoi'r chwedl ar lwyfan

Roedd cyfarwyddo theatr yn rhan bwysic fy ngwaith cyn i mi droi yn storïwr llawn amser ac yn ddiweddar mae galw cynyddol am yr hen sgilio cyfarwyddo ar gyfer storiwyr sydd eisiau rhoi eu gwaith ar lwyfan mwy theatraidd.

Rwy wedi enill Gwobr Gyfarwyddo Ymddiriedolaeth Rose Bruford a gweithias i yn rheolaidd gyda chwmnïau theatr mewn addysg (Arad Goch, Theatr Gorllewin Morgannwg, Frân Wen) cwmniau theatr corfforol megis Gambolling Guizers a rhai sydd  yn gwneud gwaith arbenigol fel Geese Theatre ac unigolion (cyfarwyddais i sioe un dyn Llion Williams Bwr' i Ddau ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol).

Yn y byd chwedleua rwy wedi cyfarwyddo fersiwn uchelgeisiol Dominic Kelly y Cylch Ulster, The Hero Light, a wedi gweithio gyda storïwyr profiadol a newydd fel Jo Blake Cave a Phil Okwedy ac fel cyfarwyddwr ymaferion i griw creadigol Fire in the North Sky.

Rwy'n gallu gweithio gyda chi o gychwyn cyntaf eich prosiect hyd at y perfformiadau cyntaf neu ddod mewn yn gyharach yn y broses er mwyn eich helpu darganfod y cysylltiadau rhyngddoch, y deunydd a'r gynulleidfa. Gallaf eich helpu gweithio mewn ffordd greadigol, ddilys, ddwfn, llawn hwyl neu, hyd yn oed, dod mewn i weld sioe bron-yn-barod a helpu'ch tîm creadigol rhoi ffocws a min ar y gwaith

A real alchemical process, and a journey into perpetually new and exciting territory...the richness of the work will see me continuing to unpack, reflect on and apply it to this performance and to others for a very long time ahead.
— Dominic Kelly, performance storyteller

Darllenwch holl ymateb Dominic i fy ngwaith cyfarwyddo yma.