llyfrau ac ati

DSC05916.jpg

llyfrau ac ati

  

chwedl o'r Alban yn Brasil

llyfr i blant yn Bortiwgaleg gyda lluniau gan Renata Bueno

ar y frig gydag amazon kindle

dwsin o straeon gwerin o enau'r storïwr

Mae'r ddau lyfr uchod ar gael (cliciwch ar y lluniau er mwyn cael gwybod rhagor) ac mae un arall ar y ffordd a bydd mwy o wybodaeth am hwnnw yn ymddangos maes o law.

Os oes diddordeb gennych yn ymchwil y chwedl gyfoes mae papur ymchwil a ysgrifennais ar gyfer Canolfan Chwedleua George Ewart Evans ym Mhrifysgol De Cymru ar gael yma. Mae podlediadau ar y ffordd hefyd.

 

This is first class storytelling for young and old - can’t recommend it highly enough...Michael is a brilliant storyteller... I love the way he combines traditional tales with descriptions of modern Wales. Well written too... traditional tales brought to life by a modern master storyteller. Loved it...Wonderfully written, full of nutritional food for the mind, senses, emotions and spirit...Loved it. Buy it. Read it...it will delight you
— adolygiadau amazon