llyfrau ac ati

DSC05916.jpg

llyfrau ac ati

chwedl o'r Alban yn Brasil

llyfr i blant yn Bortiwgaleg gyda lluniau gan Renata Bueno

ar y frig gydag amazon kindle

dwsin o straeon gwerin o enau'r storïwr

Mae'r ddau lyfr uchod ar gael (cliciwch ar y lluniau er mwyn cael gwybod rhagor) ac mae un arall ar y ffordd a bydd mwy o wybodaeth am hwnnw yn ymddangos maes o law.

Os oes diddordeb gennych yn ymchwil y chwedl gyfoes mae papur ymchwil a ysgrifennais ar gyfer Canolfan Chwedleua George Ewart Evans ym Mhrifysgol De Cymru ar gael yma. Mae podlediadau ar y ffordd hefyd.

 

Dyma chwedleua o’r radd flaenaf ar gyfer pob oedran - rwy’n ffaelu ei gymeradwyo’n ddigon... Mae Michael yn storïwr gwych . Rwy wrth fy modd gyda’r ffordd mae’n cyfuno straeon traddodiadol gyda disgrifiadau o’r Gymru gyfoes... Wedi ysgrifennu’n gain... straeon traddodiadol wedi dod yn fyw gan storïwr cyfoes penigamp. O’n i’n dwlu arno... Wedi’i ysgrifennu’n wych, llawn maeth i’r meddwl, synhwyrau, emosiynau a’r ysbryd... Wrth fy modd gyda fe. Prynwch e. Darllenwch e. Cewch chi eich swyno.
— adolygiadau amazon