chwedleua a'r corff

DSC03880.jpg

chwedleua a'r corff

gyda Franklin Method

 

Yn y gweithdy hwn cyflwynir nifer o dechnegau clir ac ymarferol fydd yn eich helpu dod o hyd i brofiad dyfnach a mwy pleserus o fod yn eich corff ac yn eich galluogi i fod yn fwy presenol, chwaraeus, clir, hyderus a dilys wrth i chi chwedleua. Seilir y gwaith ar symudiadau beunyddol a'r math o symudiadau rydym yn eu gwneud wrth adrodd stori - fydd 'na ddim acrobatics neu gampau tebyg!

Y Franklin Method yw prif sylfaen y gweithdy yn ogystal â thechnegau rwy wedi dysgu ar hyd fy ngyrfa, yn arbennig yn ystod fy amser gyda'r grŵp chwedleua ‘Le Labo’ yng nghanolfan La Maison du Conte ym Mharis o dan arweinyddiaeth Abbi Patrix. Rwy wedi hyfforddi fel athro Franklin Method a byddaf yn addasu ac ehanghu'r ymarferion er mwyn eu defnyddio gyda chwedleua.

DSC03869.jpg


Unwaith eich bod chi'n dechrau teimlo'n fwy rhydd a byw yn eich corff mae gennych ragor o ryddid i wneud dewisiadau mwy diddorol am y ffordd rydych chi'n adrodd. Byddwn ni'n edrych ar elfennau sylfaenol y grefft o adrodd straeon megys sut i ddefnyddio'r dulliau sydd yn ymwneud â disgrifiad/gweithred/gwybodaeth a sylwadau; defnyddio golwg y storïwr; y cysylltiad gyda'r gynulleidfa yn ogystal ag arfau eraill sydd yn cyd-fynd â'r gwaith corfforol.

Fel gweddill fy ngweithdai mae gan hwn ffocus hollol ymarferol. Byddaf yn arwain yr elfennau mwy technegol ac, achos mai gweithdy ar gyfer rhai sydd yn adrodd yn barod yw hwn, fydd cyfleon i arbrofi gyda'r grŵp. Bydd cymysgedd o waith gyda'r grŵp cyfan, grwpiau bach, parrau ac yn unigol.

In just two days your facilitation and teaching re-focused my practice and moved me to the next level...Over these two days you led me to a far deeper understanding and appreciation of both where stories sit in my body and how my body and the stories work together in a telling...I loved that we were able to celebrate our individuality and our many and varied ways of telling a tale. You created a safe place to experiment, to be ourselves and to play – what a treat...I thought the course was excellent- a revelation in raising awareness of how we use our bodies and inspirational in helping participants think creatively about their storytelling.  It was superbly facilitated to create an environment that was safe to experiment and participants could learn from each other...the course really enriched my understanding of what’s possible, and has also helped me to feel more grounded and embodied.
— course participants' feedback